Fokusirajte se na srž svog poslovanja

a nama prepustite brigu o Vašim fakturama

O nama

Fitek je lider na tržištu u procesima finansijske automatizacije. FITEK smanjuje troškove svojih klijenata optimizacijom i ubrzavanjem finansijskih procesa. Kompanija posluje u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, Velikoj Britaniji, Slovačkoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. FITEK zapošljava vise od 240 ljudi.

Opširnije

Fitek ulazi na tržište Velike Britanije

Fitek, baltička i evropska kompanija koja pruža usluge u oblasti finansijskih tehnologija i rešenja za elektronske fakture se proširila na tržište Velike Britanije. Firma je registrovana i njeni prvi zaposleni su počeli sa radom.

Više o tomeili pogledajte sve vesti

Omogućite svom knjigovođi snagu finansijskog direktora

Shodno sve široj upotrebi elektronskih faktura, fin-tek kompanija Fitek, koja se bavi tehnologijama na polju finansija, vidi knjigovođe u značajnijoj ulozi u finansijskom sektoru, a ne kao one koji se bave jednostavnim unošenjem ulaznih faktura.

Fitek Grupa se širi na nova tržišta evropskih zemalja

Automatizer finansijskih usluga i fin-tek kompanija, Fitek Grupa, je kupila 50% akcija srpske kompanije New Image, čime se na području Srbije i Bosne i Hercegovine otvara mogućnost pružanja usluga u oblastima elektronskih faktura i digitalne štampe. Kompanija će poslovati na novim tržištima pod Fitekovim imenom.

Reč korisnika

Od 2013. godine, Fitek sarađuje sa kompanijama iz CRAMO grupe u Letoniji, Litvaniji i Kalinjingradu. Tokom zajedničkog poslovanja, Fitek je omogućio skeniranje papirnih faktura i računa dobijenih od dobavljača, prepoznavanje podataka, slaganje u strukturiranu formu i izvoz podataka u sistem CRAMO-a. Fitek je, takođe za CRAMO kompanije omogućio web modele faktura – invoice Workflow. Ovakavim rešenjem su se stekli uslovi za procesuiranje faktura u elektronskoj formi, njihovo odobravanje, postavljanje i skladištenje. Fitek je razvio i primenio rešenje koji je u skladu sa našim potrebama, redovno procesuirajući fakture koje nam stižu od dobavljača, a sve u skladu sa očekivanom funkcionalnošću i neophodnim kvalitetom.

Indra Zilberta, CFO Letonija, Litvanija, Kalinjingrad