20/03/2017

Edgars Strazds je novi Generalni Direktor kompanije Fitek Letonija

Fitek, lider u oblasti automatizacije finansijskih procesa , na tržištu Baltika, dobio je novog generalnog direktora u Letoniji – Edgars Strazdsa, čija je profesionalna karijera , u prethodnom periodu , bila vezana za bankarski sektor.

Generalni direktor Fitek Grupe, Mait Sooaru je tim povodom izjavio: “Fitek se nalazi u uzbudljivom periodu – cilj nam je da pomognemo korisnicima da se u potpunosti prilagode digitalizovanom procesu na polju finansija. Novi generalni direktor Fitek Letonija, Edgars Strazds, sa svojim profesionalnim iskustvom, u potpunosti se uklapa u naš tim; bio je na nekoliko vodećih pozicija u SEB-u, poznaje tehnologiju, bankarske i finansijske procese u poslovanju. I što je veoma bitno, nadaleko su poznati njegovi liderski kvaliteti.”

Edgars Strazds je 2008. počeo svoju bankarsku karijeru u SEB banci, najpre u sektoru podrške privatnim licima, da bi se kasnije ustalio na polju korporativnog bankarstva , kao menadžer prodaje. Od januara 2011. godine postaje savetnik u oblasti visokog korporativnog bankarstv, u okviru SEB-a, sarađujući sa najvećim korporacijama po pitanju finansija. Tokom poslednje radne godine u SEB-u, njegova zaduženja su bila usmerena na dva polja; uvođenje evra, i što je bitnije, u procesu prilagođavanja na novu platformu koja podrazumeva primenu inovacija u internet bankarstvu SEB-a.

Edgars Strazds je izrazio zadovoljsto zbog priključenja Fitekovom timu: “Sektor finansijskih tehnologija , predstavlja uzbudljiv izazov za mene. Smatram da će moje prethodno iskustvo u bankarskom sektoru , pomoći da se ojačaju trenutne pozicije kompanije i proširi tržište poslovanja. Mišljenja sam , da modeli automatizacije , na polju finansija, u Letoniji , nisu zastupljeni u svom punom kapacitetu. Zbog toga smatram da postoji prostor za pronalaskom još boljih modela , kojima će svi koji su uključeni biti zadovoljni. Dodao bih , da sam istinski srećan što sam postao deo tima koji iznova dokazuje da je najbolji u poslu.”

Ključne vrednosti , koje u protekle dve decenije opisuju rad Fiteka na polju finansijskih tehnologija , su: kvalitet, profesionalnost i iskustvo. Ovo je vreme u kome treba iskoristiti mogućnosti i Fitek je spreman da se suoči sa izazovima – primenjujući najskorije razvijenu strategiju poslovanja, učvršćujući i šireći tržišta na prostoru Baltika i šire. Nedavni amandmani i zakonske regulative su, zajedno sa ubrzanim tehnološkim razvojem, omogućile prostor promenama koje otvaraju novi prostor za Fitekove usluge u različitim sektorima poslovanja.

U današnjoj situaciji na tržistu, rešenje FitekIn za prijem i obradu faktura dobavljača omogućava rad na daljinu i obrađivanje faktura bez KONTAKTA. Usluge sistema FitekIn koristi 16.000 ljudi iz 1.150 organizacija širom Evrope. Indrek Allas, direktor poslovne linije za ulazne fakture u Fitek Grupi, objašnjava detalje.

Više o tome

Poštovani partneri, kao što znate, korona virus se proširio na mnogo zemalja i izazvao okolnosti koje utiču na svakodnevni život ljudi i poslovanje kompanija širom sveta.

Više o tome

Fitek je postao član Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji.

Više o tome