13/10/2019

Fitek postaje član FIC Srbija

Fitek je postao član Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji.

FIC je nezavisno poslovno udruženje koja okuplja strane kompanije koje posluju u Srbiji. Promoviše i razvija konkurentno i održivo poslovno okruženje, pruža praktične preporuke o tome kako poboljšati poslovnu klimu i aktivno podržava ekonomsku integraciju u EU. FIC ima 12 radnih odbora koji okupljaju predstavnike kompanija članica i imamo čast da učestvujemo u dva specijalizirana odbora: prvo, Telekomunikacije, i drugo, Odbori za digitalnu i e-trgovinu. Kao član ovih odbora, doprinećemo uspostavljanju platforme za plodnu i redovnu komunikaciju sa organima vlasti, što omogućava rani pristup nacrtu zakona, analizu regulatornog okvira i nacrta zakona i formulisanje predloga za njihovo poboljšanje, razmenu pozitivne prakse i iskustva.

Kao član Odbora za digitalnu i e-trgovinu, glavni fokus će biti na:

  • Pravnom okviru koji omogućava dalji razvoj digitalne i bezpapirne ekonomije
  • Digitalno obrazovanje građana – povećanje svesti i razumevanja digitalnih rešenja za građane

Glavni partneri odbora su, između ostalih, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Narodna banka Srbije, finansijske institucije.

“Biti deo zajednice i učestvovati u tako važnom procesu, kao što je obrazovanje tržišta i formiranje pravnog okvira, presudno je za Fitek. Nastojimo da pomognemo kompanijama da digitalno rastu i integrišu rešenja za finansijsku automatizaciju na srpskom tržištu”, kaže generalni direktor Fitek Srbija, Vladimir Ilić.

Glavni prioriteti Odbora za telekomunikacije su podrška Vladi u ostvarivanju svojih ambicija u okviru ciljeva digitalizacije, usvajanja novog regulatornog okvira, a glavni partneri za postizanje ovih ciljeva su Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija, RATEL i Ministarstvo finansija.

Kao rezultat rada i ekspertize odbora, FIC objavljuje godišnje izdanje Bele knjige u kome je predstavljen plan poslovne klime u različitim poslovnim oblastima u Srbiji, prati razvoj, skreće pažnju na pitanja kojima se treba pozabaviti i daje vredne preporuke za poboljšanje.

FIC Srbija okuplja oko 120 članova koji su pokretačka snaga srpske ekonomije.

U današnjoj situaciji na tržistu, rešenje FitekIn za prijem i obradu faktura dobavljača omogućava rad na daljinu i obrađivanje faktura bez KONTAKTA. Usluge sistema FitekIn koristi 16.000 ljudi iz 1.150 organizacija širom Evrope. Indrek Allas, direktor poslovne linije za ulazne fakture u Fitek Grupi, objašnjava detalje.

Više o tome

Poštovani partneri, kao što znate, korona virus se proširio na mnogo zemalja i izazvao okolnosti koje utiču na svakodnevni život ljudi i poslovanje kompanija širom sveta.

Više o tome

Fitek je pokrenuo evropski portal za elektronsko fakturisanje InvoiceGate.com, koji omogućava malim i srednjim preduzećima jednostavno i transparentno slanje i primanje elektronskih faktura. Portal za elektronsko fakturisanje je tehnološki napredna platforma modernog izgleda. Platforma omogućava korisniku da šalje i prima elektronske fakture na lokalnom nivou i širom evropske mreže Panevropska javna elektronska nabavka putem interneta – PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). Portal za elektronsko fakturisanje je pokrenut u Estoniji u junu 2019. godine.

Više o tome