11/05/2017

Fitek je primljen u punopravno članstvo EESPA

Baltički operator elektronskih faktura, Fitek, postao je jedina Baltička kompanija koja je stekla punopravno članastvo u EESPA-u (Evropska asocijacija provajdera u oblasti elektronskih faktura). U saradnji sa asocijacijom, izvršene su pripreme za prelazak na mašinsko procesuiranje faktura u 2018. godini.

“U saradnji sa organizacojom EESPA učestvujemo u kreiranju univerzalnog pan-Evropskog standarda u oblasti elektronskih faktura”, izjavio je Mait Sooaru, direktor Fitek Grupe. “Nivo razmene elektronskih faktura između kompanija sa prostora Baltika je još uvek relativno mali, ali uvođenje jedinstvenog standarda u Evropi pospešuje uvećanje upotrebe e-faktura, kako na ovim prostorima, tako i u ostatku Evrope. U poređenju sa sadašnjim modelom fakturisanja, upotreba elektronskih faktura je daleko racionalnija i povoljnija.”

Fitek vrši e-fakturisanje širom Evrope,slanjem internacionalnih e-faktura preko PEPPOL-ove mreže. Fitek je takodje jedina Baltička zemlja koja vrši e-fakturisanje putem PEPPOL-ove mreže.

EU Direktivom 2014/55/EU ustanovljeno je , da su države članice Evropske unije , dužne da prihvate i primene elektronsko fakturisanje u procesu saradnje kompanija i javnih institucija, najkasnije do Novembra 2018.

EESPA (Evropska Asocijacija Provajdera u Oblasti Elektronskih Faktura)

EESPA spaja operatore elektronskih faktura, specijalizovane firme i kompanije koje razmenjuju tehnologije i znanja na polju finansija, a koji su usmereni na model elektronske razmene podataka (EDI). EESPA je međunarodna, neprofitabilna organizacija , osnovana 2011. Trenutno broji sedamdeset članova.

EESPA je fokusirana na podršku prelasku na elektronsko fakturisanje, ukazujući na prednosti, predstavljajući polje e-fakturisanja; ohrabrujući učestvovanje u stvaranju politike koja preporučuje korišćenje najboljih praksi u Evropi.

Fitek je postao član Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji.

Više o tome

Fitek je pokrenuo evropski portal za elektronsko fakturisanje InvoiceGate.com, koji omogućava malim i srednjim preduzećima jednostavno i transparentno slanje i primanje elektronskih faktura. Portal za elektronsko fakturisanje je tehnološki napredna platforma modernog izgleda. Platforma omogućava korisniku da šalje i prima elektronske fakture na lokalnom nivou i širom evropske mreže Panevropska javna elektronska nabavka putem interneta – PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). Portal za elektronsko fakturisanje je pokrenut u Estoniji u junu 2019. godine.

Više o tome

Fitek grupa, vodeći baltički i evropski pružalac fintech rešenja i elektronskog fakturisanja, učestvovaće na najvećem FinTech događaju u Evropi, Money 20/20 Europe, od 3. do 5. juna 2019. godine u Amsterdamu, Holandija. Money 20/20 je mesto na kojem će se okupiti zajednice koje se bave plaćanjima, FinTech uslugama i pružanjem finansijskih usluga radi izgradnje budućnosti industrije finansijskih usluga.

Više o tome