01/08/2019

Fitek pokreće evropski portal za elektronsko fakturisanje InvoiceGate.com

Fitek je pokrenuo evropski portal za elektronsko fakturisanje InvoiceGate.com, koji omogućava malim i srednjim preduzećima jednostavno i transparentno slanje i primanje elektronskih faktura. Portal za elektronsko fakturisanje je tehnološki napredna platforma modernog izgleda. Platforma omogućava korisniku da šalje i prima elektronske fakture na lokalnom nivou i širom evropske mreže Panevropska javna elektronska nabavka putem interneta – PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). Portal za elektronsko fakturisanje je pokrenut u Estoniji u junu 2019. godine.

Mait Sooaru, direktor Grupe Fitek, izjavo je: „Učinili smo jednostavnim slanje i primanje elektronskih faktura za sve vrste poslovnih korisnika. Počinjemo u Estoniji, zatim prelazimo u druge baltičke države, a zatim u Severnu i Centralnu Evropu. Naš cilj je da pokrijemo veći deo Evrope u roku od godinu dana i ojačamo prepoznavanje InvoiceGate.com.“ 

Razvoj ovog inovativnog okruženja je opsežan i usmeren je na širok spektar klijenata širom Evrope. Projekat je takođe priznat od strane Evropske unije i dobio je prestižni Kreditni aranžman finansiranja za povezivanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF), ključni instrument obezbeđivanja sredstava EU  za promovisanje rasta, radnih mesta i konkurentnosti kroz ciljane investicije u infrastrukturu. Aplikacija Grupe Fitek je bila jedini uspešan projekat ovog tipa. 

CEF 

CEF finansira projekte koji stvaraju nove veze u evropskim energetskim, transportnim i digitalnim mrežama. Njegov cilj je da evropsku privredu učini ekološki prihvatljivijom kroz različite vidove održivog transporta, brze širokopojasne veze i podršku obnovljivoj energiji u skladu sa strategijom Evropa 2020. godine.

Grupa Fitek

Grupa Fitek je kompanija za finansijska tehnološka rešenja koja posluje u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, Velikoj Britaniji, Slovačkoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Grupa Fitek je deo belgijskog preduzeća Unified Post. Grupa Fitek zapošljava 280 ljudi, a njen promet u 2018. godini je iznosio 21,5 miliona evra.

Fitek je postao član Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji.

Više o tome

Fitek grupa, vodeći baltički i evropski pružalac fintech rešenja i elektronskog fakturisanja, učestvovaće na najvećem FinTech događaju u Evropi, Money 20/20 Europe, od 3. do 5. juna 2019. godine u Amsterdamu, Holandija. Money 20/20 je mesto na kojem će se okupiti zajednice koje se bave plaćanjima, FinTech uslugama i pružanjem finansijskih usluga radi izgradnje budućnosti industrije finansijskih usluga.

Više o tome

Bilentisov izveštaj ,,Budućnost elektronskog fakturisanja 2019-2025” (The E-invoicing Journey 2019-2025), objavljen je 21. maja 2019. godine i obuhvata podatke o globalnim trendovima u elektronskom fakturisanju, primeni, analizi i statistici. Takođe izučava tehnologije u razvoju i predlaže oblasti na kojima još treba raditi.

Više o tome