04/12/2018

Fitek ulazi na tržište Velike Britanije

Fitek, baltička i evropska kompanija koja pruža usluge u oblasti finansijskih tehnologija i rešenja za elektronske fakture se proširila na tržište Velike Britanije. Firma je registrovana i njeni prvi zaposleni su počeli sa radom.

Mait Sooaru, Izvršni direktor Fitek grupe, je izjavio: ’’Mi imamo modernu, globalnu menadžment platformu za fakture, koja brzo osvaja klijente i omogućava im da lako obavljaju posao na različitim tržištima. Mi uvek tražimo mogućnosti da ponudimo naše rešenje na novim tržištima i ta ekspanzija se dešava u ovom trenutku. Sada je pravi je momenat za ulazak na tržište Velike Britanije. Otvorili smo jednu kancelarijui nasi prvi zaposleni su počeli da rade. Istraživanje tržišta koje smo sproveli jasno pokazuje da je naša platforma upravljanja ulaznim fakturama, koju smo razvili u Estoniji, dugo očekivana i vrlo konkurentna u Velikoj Britaniji.’’

Sooaru veruje da Fitek predstavlja simbiozu dvadesetogodišnje stabilne kompanije i preduzimljivog start up biznisa. Za tri godine, grupa je skoro udvostručila svoju veličinu, a profit drži korak sa rastom. Osim u baltičkim zemljama, Fitek posluje u Slovačkoj i u državama na Balkanskom poluostrvu. Fitek ima 270 zaposlenih u sedam zemalja, i izvozi svoje usluge na 20 tržišta. Očekivani prihod u 2018. godini je 20,6 miliona eura.

Kaur Lohk, član Upravnog odbora Fitek Grupe, kaže da Fitek namerava da postane glavni igrač na tržištu Velike Britanije. Velika Britanija, kao i većina evropskih zemalja, je u početnom stadijumu u oblasti automatizacije finansijskih procesa. Većina faktura se i dalje razmenjuje u papirnoj formi ili putem elektronske pošte, iako je pitanje elektronskih faktura vruća tema i u državnim institucijama i u privatnim kompanijama. ’’Naše rešenje optimizuje procese povezane sa ulaznim fakturama naših klijenata, prebacuje papirne fakture u elektronsku formu, i automatski ayurira knjigovodstvene podatke. Naša softverska i tehnološka rešenja preuzimaju najveći deo posla, koji se danas radi ručno. Naša konkurentna prednost je to što smo dovoljno mali, a ipak brzi i fleksibilni’’ kaže Lohk, koji dodaje da ’’Zakoni Velike Britanije podržavaju ulazak poslovanja Fitek Grupe na ovo tržište.’’

Ulazak kompanije Fitek na evropska tržišta je takodje podržano njenim članstvom u organizaciji PEPPOL  (Pan-European Public Procurement On-Line). PEPPOL je pan evropsko okruženje razmene elektronskih dokumenata, koje podržava i olakšava upotrebu elektronskih faktura u Evropi. Jedan primer je migracija zdra

vstvenog sistema Velike Britanije na elektronske fakture preko ovog okruženja.

Početkom prošle godine, Fitek Estonia je zajedno sa estonskim državnim servisnim centrom podrške za ulazne fakture, i izlazne fakture se sada izdaju elektronski. Lohk kaže da bi Fitek želeo da ponudi iste usluge vladinom sektoru bilo gde u Evropi.

U današnjoj situaciji na tržistu, rešenje FitekIn za prijem i obradu faktura dobavljača omogućava rad na daljinu i obrađivanje faktura bez KONTAKTA. Usluge sistema FitekIn koristi 16.000 ljudi iz 1.150 organizacija širom Evrope. Indrek Allas, direktor poslovne linije za ulazne fakture u Fitek Grupi, objašnjava detalje.

Više o tome

Poštovani partneri, kao što znate, korona virus se proširio na mnogo zemalja i izazvao okolnosti koje utiču na svakodnevni život ljudi i poslovanje kompanija širom sveta.

Više o tome

Fitek je postao član Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji.

Više o tome