20/02/2017

Fitek Vam nudi Pan-Evropski model elektronskih faktura

Od 15. Januara,Fitek kompanija, koja se bavi pružanjem tehnoloških usluga iz oblasti finansija, postaće prva koja nudi pan-Evropski model elektronskog fakturisanja , u zemljama Baltika.

Fitek se pridružio pan-Evropskoj mreži elektronskih dokumenata i e-faktura – PEPPOL. Počev od 15. januara 2017 godine, korisnici iz Estonije, Letonije i Litvanije biće u mogućnosti da vrše razmenu faktura sa ostatkom Evrope.

Karl-Erik Šnajder, Generalni Direktor Fitek Estonija: “Fitek-u je često postavljano pitanje  da li razmenjuje e-fakture sa Evropskim kompanijama. Od 15. januara , to će postati moguće. Bićemo prvi na prostoru baltičkih zemalja , sposobni da primamo i šaljemo , elektronske fakture iz Evrope i ka njoj. Mnoge kompanije u Evropi daju prednost elektronskom fakturisanju i mi želimo da budemo prvi koji će im ponuditi  elektronske usluge u ovoj oblasti.”

Direktiva No. 2014/55/EU Evropskog parlamenta i Saveta, propisuje da se do Novembra 2018. godine kompanije i vladine institucije zemalja članica Evropske unije moraju prilagoditi elektronskom fakturisanju. Fitek je sposoban da ispuni te zahteve.”, izjavio je Karl-Erik Šnajder.

PEPPOL (Pan-Evropska platforma za nabavku u državnim službama) predstavlja Pan-Evropski ambijent u kom se vrši međusobna razmena elektronskih dokumenata, što uključuje podršku i pojednostavljen pristup u elektronskom fakturisanju širom Evrope. PEPPOL je osnovan od strane Evropskog komiteta i državnih organa , iz 18 zemalja.

PEPPOL je evropska platforma za razmenu e-faktura, u koju je preko operatora uključeno preko 160 000 kompanija, do ovog trenutka. (Više informacija na sajtu www.peppol.eu). Direktiva No. 2014/55/EU konstatuje , da je korist od elektronskog fakturisanja , najveća moguća ukoliko generisanje, slanje, prijem, prosleđivanje i procesuiranje faktura bude potpuno automatizovano. Tako da, samo fakture koje mogu biti mašinski očitane; koje primaoc može automatski i digitalno da obradi, mogu biti prihvaćene kao one koje se uklapaju u evropski standard elektronskog fakturisanja. Fajlovi u vidu slika ne mogu biti smatrani elektronskom fakturom u skladu sa načelima pomenute direktive.

Fitek je postao član Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji.

Više o tome

Fitek je pokrenuo evropski portal za elektronsko fakturisanje InvoiceGate.com, koji omogućava malim i srednjim preduzećima jednostavno i transparentno slanje i primanje elektronskih faktura. Portal za elektronsko fakturisanje je tehnološki napredna platforma modernog izgleda. Platforma omogućava korisniku da šalje i prima elektronske fakture na lokalnom nivou i širom evropske mreže Panevropska javna elektronska nabavka putem interneta – PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). Portal za elektronsko fakturisanje je pokrenut u Estoniji u junu 2019. godine.

Više o tome

Fitek grupa, vodeći baltički i evropski pružalac fintech rešenja i elektronskog fakturisanja, učestvovaće na najvećem FinTech događaju u Evropi, Money 20/20 Europe, od 3. do 5. juna 2019. godine u Amsterdamu, Holandija. Money 20/20 je mesto na kojem će se okupiti zajednice koje se bave plaćanjima, FinTech uslugama i pružanjem finansijskih usluga radi izgradnje budućnosti industrije finansijskih usluga.

Više o tome