FitekIn

Sistem za prijem i obradu faktura dobavljača

Rukujte primljenim fakturama jednostavno, brzo i bez napora pomoću sistema FitekIn

FitekIn je onlajn sistem za upravljanje fakturama dobavljača sa procesom odobravanja. Ovaj sistem omogućava upravljanje elektronskim fakturama, fakturama u PDF formatu i na papiru. FitekIn nudi fleksibilnost rada na daljinu zato što se fakture mogu pripremiti bilo gde sve dok imate uređaj koji ima pristup internetu. Provera, koordiniranje, odobravanje i knjiženje faktura može se delimično ili u potpunosti automatizovati. Fakture koje su odobrene u sistemu za upravljanje fakturama dodaju se u računovodstveni sistem klijenta ili računovodstveni softver (ERP), zajedno sa svim podacima o fakturisanju i raspodeli troškova. Rešenje FitekIn čini ceo proces rukovanja fakturama brzim, preciznim i transparentnim. Podaci se bezbedno čuvaju u onlajn arhivi u kojoj se lako mogu pronaći.


Zašto koristiti FitekIn?

 • Uštedite vreme kako za sebe, tako i za kolege i partnere
 • Rad na daljinu– fakture se mogu obraditi bilo gde na uređaju koji ima pristup internetu
 • Radna efikasnosti – štedi se i vreme i novac jer je smanjen ručni rad (mi digitalizujemo podatke sa vaših faktura)
 • Transparentnost – status faktura se može proveriti u bilo kom trenutku
 • Podrška klijentima na više jezika – dobijate kvalitetnu podršku na vašem jeziku
 • Lak pristup arhivi sa fakturama – pronalaženje podataka je brže a čuvanje podataka lakše
 • Veći je kvalitet podataka – manje grešaka u sistemu jer je potrebno manje ručnog rada
 • Pouzdanost – ustanovljeni procesi se mogu automatizovati ali i lako menjati po potrebi

FitekIn funkcije

 • Sakupljanje i čuvanje prispelih faktura
 • Upravljanje ključnim podacima za fakture
 • Slanje faktura na odobrenje i praćenje procesa
 • Odobravanje faktura i njihovo povezivanje sa knjigovodstvenim unosima
 • Pretraga faktura
 • Upravljanje podacima dobavljača
 • Izvoz podataka sa fakture u knjigovodstveni softver
 • Generisanje izveštaja o pretragi i čuvanje tih izveštaja u CSV fajlovima

Za koga je sistem FitekIn?

Kompanije koje imaju najveće koristi iz nabavke sistema za upravljanje fakturama imaju:

 • više od 300 faktura mesečno
 • više od šest osoba koje ih odobravaju u procesu odobravanja
 • osobe koje ih odobravaju na više poslovnih lokacija

FitekIn pomaže u kontrolisanju troškova, donosi efikasnost i transparentnost vladinim institucijama, kompanijama u sektoru usluga, računovodstvenim firmama i mnogim drugima. Više od 1150 kompanija koristi sistem FitekIn kako bi automatizovalo svoj proces rada.


Naši klijenti