Rešenja ulaznih faktura

Fitekov sistem upravljanja fakturama omogućava lakše upravljanje fakturama, u različitim formama – papir, pdf format ili e-fakture. Fakture na papiru su skenirane i digitalizovane; pdf fakture su digitalizovane.

Rešenja ulaznih faktura

 

Radnje – verifikacija, koordinacija, odobravanje i postavljanje faktura – mogu biti delimično ili potpuno automatizovane na bazi različitih parametara. Fakture odobrene u sistemu upravljanja, zajedno sa svim pojedinostima o fakturi i ceni distribucije, dodaju se u računovodstveni sistem ili softver (ERP) korisnika . Ovakav postupak isključuje ručno unošenje i mogućnost pojave greške.

Naša web rešenja  omogućavaju korisniku da na uspešan način upravlja troškovima i procesima, čineći ih transparentnim. Podaci su smešteni u arhivu, odakle su u svakom trenutku brzo i lako dostupni. Podaci su bezbedno sačuvani i održavani u online arhivi, gde im je omogućen lak i brzi pristup. Podaci su sigurnosno zaštićeni.

Zašto koristiti Fitekov model ulaznih faktura?

  • Višestruka ušteda!* Smanjenje vremena i troškova unosa faktura , zbog svodjenja manuelnog rada na minimum.
  • Poboljšanje kvaliteta informacija, usled svođenja sistemskih grešaka na minimum.
  • Brzina. Proces rukovanja fakturama će biti  nekoliko puta ubrzan.
  • Sistematsko arhiviranje faktura. Pronalaženje i smeštanje faktura je jednostavnije i brže.
  • Transparentnost. Status faktura može biti praćen u svakom trenutku iz bilo kog mesta.
  • Vreme potrebno za finalizaciju posla je značajno kraće.
  • Pogodnost. Fakture mogu biti obradjene na različitim uređajima koji imaju pristup internetu.
  • Jednostavno i brzo razvrstavanje, nema potrebe za ulaganjem novca i vremena.

*Bruno Koch. Bazirano na  Bilentis  anketi iz 2015.

Reč korisnika

Od 2013. godine, Fitek sarađuje sa kompanijama iz CRAMO grupe u Letoniji, Litvaniji i Kalinjingradu. Tokom zajedničkog poslovanja, Fitek je omogućio skeniranje papirnih faktura i računa dobijenih od dobavljača, prepoznavanje podataka, slaganje u strukturiranu formu i izvoz podataka u sistem CRAMO-a. Fitek je, takođe za CRAMO kompanije omogućio web modele faktura – invoice Workflow. Ovakavim rešenjem su se stekli uslovi za procesuiranje faktura u elektronskoj formi, njihovo odobravanje, postavljanje i skladištenje. Fitek je razvio i primenio rešenje koji je u skladu sa našim potrebama, redovno procesuirajući fakture koje nam stižu od dobavljača, a sve u skladu sa očekivanom funkcionalnošću i neophodnim kvalitetom.

Indra Zilberta, CFO Letonija, Litvanija, Kalinjingrad