PEPPOL

PEPPOL ( Pan-Evropska Platforma  za Nabavku u Državnim Službama) je  platforma za medjudržavnu razmenu elektronskih dokumenata, čija je uloga da olakša i podrži pojednostavljenu razmenu elektronskih faktura na Pan-Evropskom području. Osnovana je od strane Evropskog komiteta, kao i 18 državnih organa.

Fitekovi korisnici, mogu da koriste usluge PEPPOL mreže pri slanju i prijemu elektronskih faktura od strane evropskih pošiljalaca. U budućnosti, Fitek će biti u mogućnosti da ponudi potpunu uslugu nabavki.

PEPPOL je evropska platforma za razmenu faktura, relevantna i za B2G  i B2B saradnju, u koju je, preko operatera, uključeno 160 000 kompanija do ovog trenutka.

Korišćenje PEPPOL-ove infrastrukture i drugih komponenti PEPPOL-a , od strane B2B-a i u oblastima van nabavki je takodje prepoznato kao značajno i podržano od strane Udruženja. PEPPOL je do danas, u procesu integracije u nekoliko evropskih zemalja, sa porastom interesovanja u zemljama izvan Evropske Unije.

Više informacija na sajtu: www.peppol.eu