01/04/2020

Rad na daljinu: rešenje FitekIn obrađuje fakture bez kontakta

U današnjoj situaciji na tržistu, rešenje FitekIn za prijem i obradu faktura dobavljača omogućava rad na daljinu i obrađivanje faktura bez KONTAKTA. Usluge sistema FitekIn koristi 16.000 ljudi iz 1.150 organizacija širom Evrope. Indrek Allas, direktor poslovne linije za ulazne fakture u Fitek Grupi, objašnjava detalje.

Šta je FitekIn? 

FitekIn je sistem za elektronsku obradu faktura dobavljača koji objedinjuje sve ulazne fakture u elektronskom okruženju gde se one mogu pregledati i odobriti putem računara ili mobilnog uređaja, uz dodavanje neoophodnih atributa kako bi se ceo proces prijema, obrade i rasknjižavanja faktura automatizovao.  U današnjoj situaciji na tržistu, FitekIn olakšava rad od kuće i potvrđivanje faktura dobavljača elektronskim putem. Prošle godine je preko sistema FitekIn obrađen jedan milion ulaznih faktura sa 40 različitih valuta.    

Koje su koristi ovog rešenja? 

Ušteda, jednostavnost i transparentnost. Ako bi se fakture obrađivale na tradicionalan način, na papiru ili preko imejla, možda ne bi postojala potpuna transparentnost toka obrade faktura. Rešenje za obradu faktura dobavljača vas obaveštava o tome gde vam se nalaze fakture u bilo kom momentu. Bez elektronske obrade faktura, gubitak faktura može biti veoma uobičajen problem i taj gubitak bi onda uzrokovao probleme sa dobavljačem ili bi zahtevao dopunu izmenjenih poreskih prijava. Još jedna korist jeste brzina kojom se kreću fakture na kraju meseca ili nekog drugog perioda. 

Kome je potreban transparentan tok obrade faktura? 

Transparentnost toka obrade faktura je veoma važan, počev od direktora pa sve do knjigovođe. U ovo takođe spadaju i oni koji su povezani sa određenom fakturom za poslovnu nabavku i moraju je potvrditi pre plaćanja. Cilj je da se olakša svima onima kojima je potrebna potvrda fakture.  

Kako rešenje FitekIn utiče na svakodnevni rad knjigovođe? 

Rešenje FitekIn pomaže knjigovođama kod poslova koje bi ručno radili i daje im priliku da se više usredsrede na finansijsku analizu i planiranje. Knjigovođe ne moraju više ručno da unose fakture, iako su to do sada morali da rade kao deo njihovog svakodnevnoog posla.  

Koliko treba da imate ulaznih faktura kako bi ovo rešenje bilo isplativo? 

Kompanije koje imaju najveću korist od FitekIn sistema za obradu faktura imaju 300 ili više ulaznih faktura mesečno, najmanje pet osoba koje obrađuju i potvrđuju fakture, kao i one koji odobravaju fakture u velikim poslovnim centrima ili rade na brojnim poslovnim lokacijama.   

Kako se FitekIn razlikuje od drugih sličnih rešenja? 

Rešenje FitekIn štedi vreme našim korisnicima. U svim zemljama gde se nalaze sedišta Fiteka imamo lokalnu podršku i mogućnost da sa nekim iz odeljenja za usluge razgovaraju na lokalnom jeziku predstavlja veliku pomoć za naše klijente. Rešenje FitekIn može pronaći podatke iz faktura i može ih automatski postaviti onlajn. Na primer, ako želite da saznate iz jedne fakture sve vaše troškove oko parkinga i goriva i da ih svedete u dva reda, ali ima preko 200 redova u fakturi, onda vam FitekIn to može rešiti u samo nekoliko poteza. Osim toga, dovršili smo modul naloga za nabavku (porudžbenica) u kojem možete kreirati i potvrditi narudžbe, što vam pruža još veću kontrolu nad svim troškovima u vašoj kompaniji. Takođe možemo tagovati kodove proizvoda na različitim linijama, što našim klijentima omogućava bolje upoređivanje sa narudžbom . Kodovi proizvoda se mogu uneti ručno, ali ih takođe možemo automatski digitalizovati. Pored toga, FitekIn prihvata međunarodne elektronske fakture preko mreže PEPPOL. 

Šta nas očekuje u budućnosti?  

U narednim mesecima, planiramo da ovom rešenju dodamo FitekIn mobilnu aplikaciju što će uveliko olakšati odobravanje faktura na bilo kom mestu i u bilo koje vreme koje vama odgovara.  

Poštovani partneri, kao što znate, korona virus se proširio na mnogo zemalja i izazvao okolnosti koje utiču na svakodnevni život ljudi i poslovanje kompanija širom sveta.

Više o tome

Fitek je postao član Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji.

Više o tome

Fitek je pokrenuo evropski portal za elektronsko fakturisanje InvoiceGate.com, koji omogućava malim i srednjim preduzećima jednostavno i transparentno slanje i primanje elektronskih faktura. Portal za elektronsko fakturisanje je tehnološki napredna platforma modernog izgleda. Platforma omogućava korisniku da šalje i prima elektronske fakture na lokalnom nivou i širom evropske mreže Panevropska javna elektronska nabavka putem interneta – PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). Portal za elektronsko fakturisanje je pokrenut u Estoniji u junu 2019. godine.

Više o tome