Rešenja izlaznih faktura

Sveobuhvatno rešenje izlaznih faktura

Fitek omogućava kompanijama da adekvatno i brzo automatizuju postojeći postupak slanja faktura.

Rešenja izlaznih faktura

Fitekov model izlaznih faktura usko saradjuje sa sistemom fakturisanja kompanije  i omogućava brzu dostavu fakture korisniku.

Kompanija nam prosleđuje osnovne podatke sa fakture iz računovodstvenog sistema ili poslovnog softvera. Na nama je sve ostalo – konvertovanje podataka, generisanje izlaznih faktura, prikaz faktura, klasifikacija, slanje faktura korisnicima.

Papirne fakture su odštampane, kovertirane i poslate, pdf fakture su poslate putem mejla, a elektronske fakture su isporučene u formatu koji primalac želi, bilo da je u pitanju isporuka banci ili poslovnom softveru primaoca.

Primalac fakture može da izabere odgovarajući format na upravljačkom portalu.

Fitek garantuje za sve fakture , da će izgledatati u skladu sa dogovorenim rešenjem, nevezano za kanal slanja faktura. Svi podaci su sačuvani, i neophodni izveštaji su generisani za pošiljaoca fakture, nakon što je faktura poslata.

Zašto treba koristiti model Fitekovih izlaznih faktura?

  • Brzina. Fakture se šalju brzo i blagovremeno.
  • Kvalitet. Čitav proces je bezbedan i slanje faktura neće biti zaboravljeno.
  • Transparentnost. Izveštaji pokazuju status poslatih faktura.
  • Ubrzanje protoka novca. Prijem potvrde o blagovremeno poslatim fakturama je brži.
  • Pojednostavljenost. Upravljanje kanalima dopremanja faktura i rešavanje složenih tehničkih zahteva su isključivo briga Fiteka.
  • Racionalizacija troškova. Bez ulaganja u tehnologiju i resurse iz oblasti slanja faktura.