05/09/2017

Narodna biblioteka Litvanije, u saradnji sa Fitekom i LETA-om, će digitalizovati kulturno nasleđe

Saradnja Fiteka i LETA-e će omogućiti Narodnoj biblioteci da digitalizuje nekoliko miliona časopisa, knjiga i muzičkih partitura, nešto što Narodnoj biblioteci samoj ne bi pošlo za rukom u tako kratkom vremenskom roku (18 meseci).

U daljem toku ovog projekta, veliki broj i drugih kulturnih dobara će, po prvi put, dobiti svoju digitalnu formu: dokumenti iz zbirke Državne inspekcije za zaštitu nasleđa. Svi dokumenti su sortirani i dostupni za pretragu.

Zahvaljujući projektu Fiteka i digitalnim rešenjima koje pruža, predmeti velike istorijske vrednosti bići digitalizovani i dostupni čitaocima.

Postoji velika potreba za časopisima, imajući u vidu specifičnost materijala i činjenicu da  su obično dostupni samo u bibliotekama. Najčešće ih koriste istraživači i istoričari, ali su takođe, vrlo popularni i među običnim čitaocima. Nažalost, kvalitet materijala časopisa je često veoma loš, zbog čega čitaocima uglavnom nije dozvoljeno da ih drže u rukama tokom pregledanja; jedna od brojnih pogodnosti ovakvog projekta se ogleda upravo u tome što će svako biti u mogućnosti da pročita bilo koji tekst, kada god poželi.

Fitek je postao član Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji.

Više o tome

Fitek je pokrenuo evropski portal za elektronsko fakturisanje InvoiceGate.com, koji omogućava malim i srednjim preduzećima jednostavno i transparentno slanje i primanje elektronskih faktura. Portal za elektronsko fakturisanje je tehnološki napredna platforma modernog izgleda. Platforma omogućava korisniku da šalje i prima elektronske fakture na lokalnom nivou i širom evropske mreže Panevropska javna elektronska nabavka putem interneta – PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). Portal za elektronsko fakturisanje je pokrenut u Estoniji u junu 2019. godine.

Više o tome

Fitek grupa, vodeći baltički i evropski pružalac fintech rešenja i elektronskog fakturisanja, učestvovaće na najvećem FinTech događaju u Evropi, Money 20/20 Europe, od 3. do 5. juna 2019. godine u Amsterdamu, Holandija. Money 20/20 je mesto na kojem će se okupiti zajednice koje se bave plaćanjima, FinTech uslugama i pružanjem finansijskih usluga radi izgradnje budućnosti industrije finansijskih usluga.

Više o tome