05/09/2017

Narodna biblioteka Litvanije, u saradnji sa Fitekom i LETA-om, će digitalizovati kulturno nasleđe

Saradnja Fiteka i LETA-e će omogućiti Narodnoj biblioteci da digitalizuje nekoliko miliona časopisa, knjiga i muzičkih partitura, nešto što Narodnoj biblioteci samoj ne bi pošlo za rukom u tako kratkom vremenskom roku (18 meseci).

U daljem toku ovog projekta, veliki broj i drugih kulturnih dobara će, po prvi put, dobiti svoju digitalnu formu: dokumenti iz zbirke Državne inspekcije za zaštitu nasleđa. Svi dokumenti su sortirani i dostupni za pretragu.

Zahvaljujući projektu Fiteka i digitalnim rešenjima koje pruža, predmeti velike istorijske vrednosti bići digitalizovani i dostupni čitaocima.

Postoji velika potreba za časopisima, imajući u vidu specifičnost materijala i činjenicu da  su obično dostupni samo u bibliotekama. Najčešće ih koriste istraživači i istoričari, ali su takođe, vrlo popularni i među običnim čitaocima. Nažalost, kvalitet materijala časopisa je često veoma loš, zbog čega čitaocima uglavnom nije dozvoljeno da ih drže u rukama tokom pregledanja; jedna od brojnih pogodnosti ovakvog projekta se ogleda upravo u tome što će svako biti u mogućnosti da pročita bilo koji tekst, kada god poželi.

U današnjoj situaciji na tržistu, rešenje FitekIn za prijem i obradu faktura dobavljača omogućava rad na daljinu i obrađivanje faktura bez KONTAKTA. Usluge sistema FitekIn koristi 16.000 ljudi iz 1.150 organizacija širom Evrope. Indrek Allas, direktor poslovne linije za ulazne fakture u Fitek Grupi, objašnjava detalje.

Više o tome

Poštovani partneri, kao što znate, korona virus se proširio na mnogo zemalja i izazvao okolnosti koje utiču na svakodnevni život ljudi i poslovanje kompanija širom sveta.

Više o tome

Fitek je postao član Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji.

Više o tome