23/05/2018

Omogućite svom knjigovođi snagu finansijskog direktora

Shodno sve široj upotrebi elektronskih faktura, fin-tek kompanija Fitek, koja se bavi tehnologijama na polju finansija, vidi knjigovođe u značajnijoj ulozi u finansijskom sektoru, a ne kao one koji se bave jednostavnim unošenjem ulaznih faktura.

citat, Karl Erik Šnajder, Direktor Fitek-a

Šezdeset miliona faktura se pošalje i primi svake godine u Estoniji, najveći deo je poslat u vidu fajla mejlom. Manje od 10% ukupnog broja faktura je procesuirano mašinskim putem, kao e-faktura.

Revolucija na polju transakcija nas je privukla iz različitih razloga. U Finskoj, elektronske fakture se koriste u 70% poslovanja. Privatni sektor je pokazao potrebu za elektronskim fakturisanjem zahvaljujući rastućoj svesti o potrebi takvog načina poslovanja i reputaciji koju Finska ima kao e-država.

Odgovor na pitanje ‚‚Zašto elektronsko fakturisanje”? je sadržan u činjenici da je brzina transakcija značajno uvećana uz uštedu upotrebe radnog vrema u satima, ne minutima. Uz to, fakture se više ne gube i višestruko je smanjena mogućnost zloupotrebe. Direktivom 2014/55/EL  Evropske unije, propisano je da sve kompanije koje učestvuju na državnim tenderima , moraju do novembra 2018. preći na elektronsko fakturisanje.

Dobit od elektronskog fakturisanja, koja se ogleda u uštedi vremena i troškova, nije uvek prepoznata od strane kompanija. Mnoge od njih smatraju da su im za podmirivanje takvih potreba potrebne knjigovođe ili knjigovostvene agencije kojima plaćaju pružanje usluga. Kako tu postoji odredjeni komfor u dodeljenim ulogama, zašto bi to menjali?

Odgovor je duboko ukorenjen u činjenici da je život preduzetnika olakšan. Preduzetnik želi da primi naknadu za pružanje dobara i usluga u razumnom roku. Kada obe strane koje učestvuju u transakciji mogu aktivno, u svakom trenutku , da vide status svojih faktura na svojim pametnim telefonima, ekranima kompjutera , bez obzira koliko bili geografski udaljeni, transakcije će se ubrzati, pa samim tim i cirkulacija novca. Uz sve, transakcije postaju transparentne; lako se vidi kada, koliko i kome treba da se plati. 

Ponekad se čini da su knjigovođe u strahu od elektronskih faktura, smatrajući da će se smanjenjem radne rutine, smanjiti i očekivani prihodi. Međutim, pre nekoliko godina na konferenciji dobili smo potpuno drugačiji odgovor od knjigovođa: punih 66% onih koji su odgovorili na pitanje su bili spremni da se odreknu ručnog unošenja ulaznih faktura, pogotovo ukoliko bi im primanja ostala nepromenjena.

Elektronske transakcije ohrabruju knjigovođe – bez rutinskog, manuelnog rada, produktivnost je uvećana i njima se otvara prostor za razmatranje važnijih finansijskih tema. Knjigovođe su, praktično, promovisane u finansijske direktore.

Svakako bismo lakše zainteresovali privatni sektor, ukoliko bi država preuzela vodeću ulogu u takvom procesu. Najbolji primeri su Danska i Norveška , gde elektronsko fakturisnje uživa veliku popularnost. U Danskoj su finansijske transakcije, između firmi i države, ustanovljene još od 2005. Rok za stupanje na snagu zakona, kojim će se ustanoviti jedinstven princip elektronskog fakturisanja, prilikom saradnje kompanija sa Vladom Estonije, je već nekoliko puta pomeran. Vizija Evropske unije ide ka tome da se do 2020. većina transakcija odvija upotrebom elektronskih faktura.

Zahtev Poreske uprave Estonije o neophodnosti deklaracije koja će se odnosti na ulazne fakture preko 1000 evra, jeste korak u pravom smeru. Istina, mogli su otići i korak napred; mogli su zahtevati opštu upotrebu elektronskih faktura.

Fitek je član međunarodnih organizacija, poput EESPA i PEPPOL, koje su pristalice evropskog standarda na polju elektronskog fakturisanja. Pomenute organizacije značajno utiču na transakcije. Mi smo već spremni da razmenjujemo mašinski proizvedene e-fakture širom Evrope.

Bliska budućnost će doneti automatizaciju na ovom polju. Na primer, fakture za regularne troškove kao što su zakupnina, lizing vozila i internet usluge, mogu biti plaćene i naplaćene automatski zato što su iznosi konstantni i uplaćuju se u striktnim rokovima. Isto tako, može se koristiti princip ‚‚3 markera“ po kome fakture poseduju tri markera koji, ako se poklope, račun biva automatski  plaćen. 

Dugoročno gledano, u budućnosti ćemo imati potpuno automatizovane transakcije, softver za knjigovodstvo koji je sposoban da šalje i prima fakture. Moguće je da dođemo na taj nivo kada će ljudski faktor biti isključen, jer neće biti neophodan u bilo kom delu sistema.

U današnjoj situaciji na tržistu, rešenje FitekIn za prijem i obradu faktura dobavljača omogućava rad na daljinu i obrađivanje faktura bez KONTAKTA. Usluge sistema FitekIn koristi 16.000 ljudi iz 1.150 organizacija širom Evrope. Indrek Allas, direktor poslovne linije za ulazne fakture u Fitek Grupi, objašnjava detalje.

Više o tome

Poštovani partneri, kao što znate, korona virus se proširio na mnogo zemalja i izazvao okolnosti koje utiču na svakodnevni život ljudi i poslovanje kompanija širom sveta.

Više o tome

Fitek je postao član Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji.

Više o tome