16/03/2020

Poruka našim klijentima o korona virusu

Poštovani partneri, kao što znate, korona virus se proširio na mnogo zemalja i izazvao okolnosti koje utiču na svakodnevni život ljudi i poslovanje kompanija širom sveta.

Fitek Grupa ima poslovna sedišta i operacije u 6 evropskih zemalja. Veoma je važno da znate da preduzimamo sve mere da smanjimo rizik od širenja virusa u našoj kompaniji, istovremeno nastavljajući da pružamo usluge našim korisnicima na uobičajen način.

Fokusirani smo na ispunjenje svih preuzetih ugovornih obaveza. Organizovali smo naš rad na način da minimalizujemo rizik od širenja virusa. Zaposleni koji ne moraju da budu prisutni u kancelarijama radiće od kuće. IT rešenja koja koristimo nam omogućavaju rad sa udaljenih lokacija – kao moderna internacionalna kompanija opremljeni smo i osposobljeni za rad u virtuelnom okruženju. Radni procesi u našim sektorima štampe i IT-a, su reorganizovani na način da minimizuju poslovni rizik za naše korisnike. Rad u proizvodnji je organizovan u smenama uz vođenje računa da ljudi iz različitih smena nemaju međusobni kontakt. Proizvodni pogon se dezinfikuje nakon što svaka smena napusti prostorije. Imamo razrađen plan kontinuiteta poslovanja koji se redovno testira. Naši proizvodni pogoni se nalaze na različitim geografskim lokacijama, što nam omogućava da prebacimo posao sa jedne na drugu lokaciju ili preusmerimo zaposlene iz jedne poslovne jedinice u drugu, u skladu sa potrebama kontinuiranog pružanja usluga našim korisnicima u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Sigurni smo da ćemo zajedno prevazići ova nesrećna dešavanja i uskoro nastaviti naše živote na uobičajen način. Svim vašim zaposlenima i njhovim porodicama želimo da budu zdravi.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo vas da nas odmah kontaktirate.

U današnjoj situaciji na tržistu, rešenje FitekIn za prijem i obradu faktura dobavljača omogućava rad na daljinu i obrađivanje faktura bez KONTAKTA. Usluge sistema FitekIn koristi 16.000 ljudi iz 1.150 organizacija širom Evrope. Indrek Allas, direktor poslovne linije za ulazne fakture u Fitek Grupi, objašnjava detalje.

Više o tome

Fitek je postao član Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji.

Više o tome

Fitek je pokrenuo evropski portal za elektronsko fakturisanje InvoiceGate.com, koji omogućava malim i srednjim preduzećima jednostavno i transparentno slanje i primanje elektronskih faktura. Portal za elektronsko fakturisanje je tehnološki napredna platforma modernog izgleda. Platforma omogućava korisniku da šalje i prima elektronske fakture na lokalnom nivou i širom evropske mreže Panevropska javna elektronska nabavka putem interneta – PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). Portal za elektronsko fakturisanje je pokrenut u Estoniji u junu 2019. godine.

Više o tome